Benego coördineert reacties grensgemeenten op Nederlandse defensieplannen

kaartje luchtmachtbasissen grensstreek

Het Nederlandse Ministerie voor Defensie heeft recent het “Nederlands Programma Ruimte voor Defensie” gelanceerd. Verschillende militaire installaties bevinden zich in de buurt van de grens met België. Het ministerie heeft aan de grensgemeenten, ook de Belgische, om een zienswijze/advies over dit programma gevraagd. Verscheidene gemeenten hebben een reactie geformuleerd. Het uiten van een zienswijze/advies is […]

Dirk Van Bunder volgt Kees Adriaanse op als raadsgriffier van Woensdrecht

Na meer dan 46 jaar dienstverband bij de gemeente, waarvan de laatste 13,5 jaar als raadsgriffier, gaat Kees Adriaanse (65) met welverdiend pensioen. Op 8 februari 2024 werd Dirk Van Bunder aangesteld als de nieuwe griffier. Op 1 mei 2024 start hij als plaatsvervangend griffier, om vervolgens op 1 juli de officiële griffier te worden. […]

Burgemeesters schouwen de grenspalen

Na de vastlegging in 1843 van de grens tussen België en Nederland, werd bepaald dat de grensgemeenten elk jaar moeten controleren of de grenspalen en grensstenen zich nog in goede staat bevinden en daarover een rapport moeten maken voor de hogere overheden. Ook dit jaar hebben de gemeenten zich van die taak gekweten. Ter afsluiting […]

Ambulancevervoer over de grens effectief operationeel

In 2010 reeds werd een Benelux-beschikking gemaakt die alle wettelijke beperkingen op het grensoverschrijdend ambulancevervoer wegnam. Toch was daar in onze grensstreek operationeel weinig van te merken. Benego vroeg, samen met Essen en Woensdrecht, een Europees expert te onderzoeken waar de knelpunten nog lagen. Met zijn rapport trok men aan de slag. Wettelijk zijn er […]

Flowchart over Welvaart en Welzijn in de grensregio

flowchart regio bergen op zoom indicatoren brede welvaart ook grensregio

Voor het bezoek van Minister Bruins Slot aan Bergen op Zoom vorige week, maakte Marius Verhage, adviseur Public Affairs van de gemeente Bergen op Zoom, een bijzonder interessante flowchart. Indicatoren voor welvaart en welzijn in de brede regio rond Bergen op Zoom, met inbegrip van de Vlaamse gemeenten van Sint-Gillis-Waas over Antwerpen en Brasschaat tot […]

25 juni: Putse Grensfeesten

Op zondag 25 juni viert Putte, het grensdorp dat gespreid is over drie gemeenten en twee landen, weer feest. Meer info

Kunstenaar Hans Hermes uit grensdorp Putte overleden

de samenwerking ingang ravenhof hans hermes stabroek putte

Op 5 mei is kunstenaar Hans Hermes (1944-2023) overleden. Hij was afkomstig uit Tilburg, maar woonde al sinds 1975 in Woensdrecht, meer bepaald in grensdorp Putte. Hij was actief langs beide zijden van de grens. Zo maakte hij voor Stabroek de bronzen penning voor de Cultuurprijs, ontwierp hij voor school De Boemerang in Hoogerheide het […]