Burgemeesters schouwen de grenspalen

grenspaal schouwing

Na de vastlegging in 1843 van de grens tussen België en Nederland, werd bepaald dat de grensgemeenten elk jaar moeten controleren of de grenspalen en grensstenen zich nog in goede staat bevinden en daarover een rapport moeten maken voor de hogere overheden. Ook dit jaar hebben de gemeenten zich van die taak gekweten.

Ter afsluiting kwamen op 20 december de afgevaardigden van de gemeenten Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Woensdrecht, meestal de burgemeester, samen om het protocol te tekenen en de grenspaal bij de ingang van de dorpskern van Essen nog eens symbolisch te schouwen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden