Ambulancevervoer over de grens effectief operationeel

De-ambulancedienst-en-zijn-vrijwilligers

In 2010 reeds werd een Benelux-beschikking gemaakt die alle wettelijke beperkingen op het grensoverschrijdend ambulancevervoer wegnam. Toch was daar in onze grensstreek operationeel weinig van te merken. Benego vroeg, samen met Essen en Woensdrecht, een Europees expert te onderzoeken waar de knelpunten nog lagen.

Met zijn rapport trok men aan de slag. Wettelijk zijn er inderdaad geen problemen meer. Maar meldkamers en ziekenwagens hebben in beide landen een verschillend communicatiesysteem. Ziekenhuizen zijn door het andere land niet erkend als spoedhulpdienst. Zorgverzekeraars hebben geen regeling om buitenlandse spoedhulpdiensten te vergoeden. Een werkgroep van Benego, de gemeenten, de ziekenhuizen en de hulpdiensten heeft om die uitvoeringsproblemen aan te pakken, sindsdien heel wat werk verzet.

En zoals vooropgesteld tijdens onze netwerkavond voor de zomer, zien we vandaag de eerste resultaten. In de gemeenteraad van Woensdrecht kon vorige week gemeld worden dat een Belgische ambulance in de voorbije maand al drie interventies in Woensdrecht gedaan heeft.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden