Vruchtbaar Bestuurlijk Grensregio Overleg

provinciehuis Noord-Brabant Bestuurlijk grensregio overleg

Maandag nam Benego deel aan het Bestuurlijk Grensregio Overleg in het Brabantse Provinciehuis. Het was een vruchtbare bijeenkomst waarin diverse grensoverschrijdende kwesties werden besproken en waardevolle samenwerkingen werden bevorderd.

Tijdens het overleg werden stappen gezet om de resultaten en afspraken van de Vlaams/Nederlandse-top verder uit te werken. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de voorbereidingen voor de Thalassa-top in november. Het Bestuurlijk Grensregio Overleg bood een uitgelezen kans om de betrokken partijen te informeren en voor te bereiden op dit belangrijke evenement.

Een ander belangrijk aspect van de bijeenkomst was de bespreking van de stand van zaken rondom verschillende grensoverschrijdende dossiers. Met de aanwezigheid van de gouverneurs van Oost-Vlaanderen en Limburg (NL), de commissarissen van Brabant en Zeeland, de Belgische ambassadeur en de Vlaamse Vertegenwoordiger in Nederland, diverse burgemeesters, vertegenwoordigers van de Benelux Unie, het ministerie van BZK, de Vlaamse regering en hun administraties ontstond er een vruchtbare uitwisseling van informatie en ideeën.

Het Bestuurlijk Grensregio Overleg biedt een waardevol platform voor het stimuleren van samenwerking, het delen van kennis en het aanpakken van uitdagingen die voortvloeien uit grensoverschrijdende vraagstukken. Daarnaast dient het overleg als input voor het GROS-overleg. De aanwezigen waren zich volledig bewust van de noodzaak om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken en stonden open voor het concretiseren en professionaliseren van de bestaande samenwerkingsverbanden in onze twee landen.

We kijken als BENEGO met veel voldoening terug op deze bijeenkomst en danken alle betrokkenen voor hun inzet op de vele grens-dossiers. En uiteraard voor de Brabantse worstenbroodjes van Provincie Noord-Brabant.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden