Coalitieakkoord Brabantse delta voorziet samenwerking met Vlaamse buren

waterschap brabantse delta

Woensdag 17 mei werd het coalitieakkoord voor Waterschap Brabantse Delta bekendgemaakt. De tektst waarmee de coalitiepartijen BBB, VVD, West-Brabant Waterbreed en Water Natuurlijk en Ongebouwd, de komende vier jaar aan de slag gaan bevat onder de titel Grenzeloos Samenwerken ook enkele alinea’s over samenwerken met de buren uit het zuiden. De regie op samenwerking wordt versterkt en de input voor Europese projecten vergroot. In de meerjarenbegroting 2024-2027 wordt voor deze doelstelling alvast 600.000 Euro voorzien.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden