Bestuurlijk Grensregio Overleg vergaderde in Gent

Op uitnodiging van Gouverneur Carina Van Cauter (Oost-Vlaanderen) vond gisteren het Bestuurlijk Grensregio-overleg plaats in Gent. Dit overleg dient mede als opmaat voor de tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top en het Belgisch–Nederlands regeringsoverleg (Thalassa-top). Het Bestuurlijk Grensregio-overleg selecteert de prioritaire grensbelemmeringen en -opportuniteiten vanuit de input die door grensregio’s, -samenwerkingsverbanden en overheden wordt aangedragen. Ook een aantal […]

Vruchtbaar Bestuurlijk Grensregio Overleg

provinciehuis Noord-Brabant Bestuurlijk grensregio overleg

Maandag nam Benego deel aan het Bestuurlijk Grensregio Overleg in het Brabantse Provinciehuis. Het was een vruchtbare bijeenkomst waarin diverse grensoverschrijdende kwesties werden besproken en waardevolle samenwerkingen werden bevorderd. Tijdens het overleg werden stappen gezet om de resultaten en afspraken van de Vlaams/Nederlandse-top verder uit te werken. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de voorbereidingen […]