3 juni FOD Financiën-colloquium over thuiswerk over de grens

In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft de FOD Financiën de afgelopen maanden de leiding genomen over de ‘Cross-border workers teleworking TaskForce’. Deze TaskForce heeft zich gebogen over drie belangrijke fiscale uitdagingen voor grensarbeiders door de groeiende populariteit van telewerken, namelijk: In aansluiting op het werk van […]

Kleine doorbraak in onderhandelingen tussen België en Nederland over fiscaal statuut thuiswerkende grenswerkers

Op 11 december heeft Staatssecretaris Van Rij in een kamerbrief toelichting gegeven over de lopende onderhandelingen over het fiscaal statuut van deels thuiswerkende grenswerkers. Op één punt kon een doorbraak gemeld worden. België en Nederland zijn het met elkaar eens dat als een grenswerker minder dan 50% thuiswerkt, er nooit sprake kan zijn van een […]

Ondertekening nieuw belastingverdrag tussen België en Nederland

ondertekening dubbelbelastingverdrag Vincent van peteghem Marnix van Rij Matthias Diependaele

In de rand van het bezoek van het Nederlands Koninklijk Echtpaar aan België werd vandaag overgegaan tot de ondertekening van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België, waarbij binnen België sommige onderdelen tot de bevoegdheid van de Gewesten behoort, zodat ook die meetekenden. Het nieuwe verdrag zorgt voor een actualisering, maakt belastingontwijking door misbruik van […]