Kleine doorbraak in onderhandelingen tussen België en Nederland over fiscaal statuut thuiswerkende grenswerkers

Van Peteghem Van Rij

Op 11 december heeft Staatssecretaris Van Rij in een kamerbrief toelichting gegeven over de lopende onderhandelingen over het fiscaal statuut van deels thuiswerkende grenswerkers.

Op één punt kon een doorbraak gemeld worden. België en Nederland zijn het met elkaar eens dat als een grenswerker minder dan 50% thuiswerkt, er nooit sprake kan zijn van een vaste inrichting, Een vaste inrichting houdt in dat ook een deel van de bedrijfsbelasting in het andere land zou kunnen belast worden. Dit wordt dus uitdrukkelijk uitgesloten, zolang er minder dan de helft van de arbeidstijd van huis uit gewerkt wordt. Meer info hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden