Ondertekening nieuw belastingverdrag tussen België en Nederland

ondertekening dubbelbelastingverdrag Vincent van peteghem Marnix van Rij Matthias Diependaele

In de rand van het bezoek van het Nederlands Koninklijk Echtpaar aan België werd vandaag overgegaan tot de ondertekening van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België, waarbij binnen België sommige onderdelen tot de bevoegdheid van de Gewesten behoort, zodat ook die meetekenden.

Het nieuwe verdrag zorgt voor een actualisering, maakt belastingontwijking door misbruik van het verdrag moeilijker en werkt een aantal bestaande ongerijmdheden voor hoogleraren, artiesten en sportbeoefenaars weg.

Zoals al eerder gemeld, is er echter nog geen oplossing voor de problematiek van de thuiswerkende grenswerkers. Daarover gaan de gesprekken verder.

Sowieso, is met de ondertekening het nieuwe verdrag nog niet van kracht. Nu start de procedure voor de ratificering door de Parlementen van beide landen. Ziehier de Nederlandse en Belgische persmededeling.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden