17 november: Druk bijgewoonde en boeiende ITEM – Jaarconferentie met voorstelling grenseffectenrapportage

Item Jaarconferentie 2023 voorstelling Item team

Onder de titel “Sterke verbindingen met buurlanden, gericht op een duurzame en leefbare samenleving over de grens” ging op 17 november de ITEM jaarconferentie door in het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Tijdens deze druk bijgewoonde en boeiende conferentie werd ook de grenseffectenrapportage 2023 voorgesteld. Het doel van de grenseffectenrapportage is het analyseren van […]

16 november verkiezingsdebat over grensregio’s

verkiezingsdebat grensregiotoets nieuwspoort Item kandidaten cda vvd d'66 volt

22 november zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. In welke mate denken politieke partijen in hun programma’s aan de problematiek van grensregio’s? Enkele vertegenwoordigers van CDA, VVD, D’66 en VOLT gingen er op 16 november op initiatief van ITEM met elkaar over in debat. Vooraf hielden de medewerkers van ITEM een deskundige inleiding over de […]