17 november: Druk bijgewoonde en boeiende ITEM – Jaarconferentie met voorstelling grenseffectenrapportage

Item Jaarconferentie 2023 voorstelling Item team

Onder de titel “Sterke verbindingen met buurlanden, gericht op een duurzame en leefbare samenleving over de grens” ging op 17 november de ITEM jaarconferentie door in het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.

Tijdens deze druk bijgewoonde en boeiende conferentie werd ook de grenseffectenrapportage 2023 voorgesteld.

Het doel van de grenseffectenrapportage is het analyseren van de impact van zowel Europese als nationale wetgeving en beleidsmaatregelen op grensregio’s. Dit jaar bestaat de rapportage uit vijf dossiers die diverse onderwerpen beslaan, waaronder Brede Welvaart en Grensoverschrijdende Infrastructuur. Het rapport fungeert als een waardevol instrument voor beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau om een helder beeld te krijgen van de effecten op grensregio’s en grensoverschrijdende samenwerking. Meer info vindt u hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden