ITEM: Grensregio’s komen nauwelijks aan bod in verkiezingsprogramma

Item reflectie en grensregios

ITEM, het aan de Universiteit van Maastricht gelieerde onderzoekscentrum dat zich richt op grensaangelegenheden, heeft een analyse gemaakt van de mate waarin de grensregioproblematiek aan bod komt in de programma’s van de verschillende partijen voor de komende Europese verkiezingen.

Op 29 april werd deze analyse gepresenteerd. Bondig samengevat: Ook al zijn de grensregio’s de plekken waar zowel de voordelen als de nadelen of tekortkomingen van de Europese samenwerking dagelijks voelbaar zijn, in de verkiezingsprogramma’s komen ze niet tot nauwelijks aan bod. Lees meer hier.

Die dag werd er ook een debat aan gewijd. Je kan dat herbekijken hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden