Bestuurlijk Grensregio Overleg vergaderde in Gent

bestuurlijk grensregio overleg

Op uitnodiging van Gouverneur Carina Van Cauter (Oost-Vlaanderen) vond gisteren het Bestuurlijk Grensregio-overleg plaats in Gent. Dit overleg dient mede als opmaat voor de tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top en het Belgisch–Nederlands regeringsoverleg (Thalassa-top).

Het Bestuurlijk Grensregio-overleg selecteert de prioritaire grensbelemmeringen en -opportuniteiten vanuit de input die door grensregio’s, -samenwerkingsverbanden en overheden wordt aangedragen.

Ook een aantal omvangrijkere grensdossiers worden belicht. Gisteren kreeg de politionele samenwerking uitgebreid aandacht. Het hernieuwde politie-verdrag van de Benelux Unie maakt het voor Vlaams-Nederlandse bestuurders mogelijk om gemakkelijker en adequater op te treden tegen grensoverstijgende criminaliteit en ondermijning.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden