Ondertekening nieuw belastingverdrag tussen België en Nederland

ondertekening dubbelbelastingverdrag Vincent van peteghem Marnix van Rij Matthias Diependaele

In de rand van het bezoek van het Nederlands Koninklijk Echtpaar aan België werd vandaag overgegaan tot de ondertekening van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België, waarbij binnen België sommige onderdelen tot de bevoegdheid van de Gewesten behoort, zodat ook die meetekenden. Het nieuwe verdrag zorgt voor een actualisering, maakt belastingontwijking door misbruik van […]