Vergadering algemeen bestuur met themabijeenkomst

Grensbewoners & grensverkeer: wat mag wel en wat mag niet? Beknopt overzicht – update 26 april ‘21

Mag je als grensbewoner nog naar Nederland? (april 2021)

De richtlijnen in dit overzicht gelden tot minstens 11 mei. Het is mogelijk dat de Nederlandse overheid nieuwe of bijkomende maatregelen neemt na 11 mei. Vanaf 19 april 2021 zijn niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland niet meer verboden, maar ze worden wel sterk afgeraden. Voor grensbewoners blijft  gelden dat zij zich voor dagelijkse […]

Mag je als grensbewoner naar België? (april 2021)

Sinds 19 april 2021 zijn niet-essentiële reizen vanuit en naar België niet langer verboden. Het wordt echter nog steeds sterk afgeraden om voor niet-essentiële reizen de grens over te steken. België hanteert met andere woorden, net als Nederland, een negatief reisadvies oftewel, reis alleen naar het buitenland als dit strikt noodzakelijk is. De epidemiologische situatie […]

Strategisch-inhoudelijke aandachtspunten

‘Strategisch inhoudelijke aandachtspunten vanuit BENEGO’ d.d. 25 mei 2020 richting GROS-overleg van bewindslieden van de beide landen.

Grensbewoners & grensverkeer: wat mag wel en wat mag niet?

Mag je als grensbewoner nog naar België?

Tot 1 april 2021 verbiedt de Belgische overheid alle niet-noodzakelijke reizen van en naar België. Voor alle Nederlanders betekent dit dat je tot 1 april niet naar België mag reizen voor toeristische of recreatieve doeleinden, om familie te bezoeken of om te gaan funshoppen. Wie toch de grens over moet, moet een ‘verklaring op eer’ […]

Mag je als grensbewoner nog naar Nederland?

Mag je als grensbewoner nog naar Nederland? Tot 1 april 2021 verbiedt de Belgische overheid alle niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland. Je mag dus tot 1 april niet naar Nederland reizen voor toeristische of recreatieve doeleinden, om familie te bezoeken of om te gaan funshoppen. Wie toch de grens over moet, moet een verklaring op […]

Een bijzondere jaarwisseling

Een bijzondere jaarwisseling leidt tot bijzondere initiatieven. Op initiatief van gouverneur van de provincie Antwerpen mevrouw Cathy Berx vond op 22 december een drukbezochte online conferentie plaats, met het doel om als bestuurders in de grensregio goed voorbereid te zijn op de jaarwisseling. Heel bijzonder is wel dat naar aanleiding daarvan een Persbericht verscheen namens […]

Bevorderen bestuurlijke dialoog

Een belangrijk oogmerk van BENEGO is er voor te zorgen dat bestuurders in het openbare domein elkaar grensoverschrijdend weten te vinden. Bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur zijn daar nadrukkelijk op gericht, telkens met een stevig inhoudelijk thema. We besteedden de voorbije jaren de nodige aandacht aan deze thema’s: georganiseerde misdaad en ondermijning, waterbeheer, beleid en […]