Strategisch-inhoudelijke aandachtspunten

‘Strategisch inhoudelijke aandachtspunten vanuit BENEGO’ d.d. 25 mei 2020 richting GROS-overleg van bewindslieden van de beide landen.

Grensbewoners & grensverkeer: wat mag wel en wat mag niet?

Mag je als grensbewoner nog naar België?

Tot 1 april 2021 verbiedt de Belgische overheid alle niet-noodzakelijke reizen van en naar België. Voor alle Nederlanders betekent dit dat je tot 1 april niet naar België mag reizen voor toeristische of recreatieve doeleinden, om familie te bezoeken of om te gaan funshoppen. Wie toch de grens over moet, moet een ‘verklaring op eer’ […]

Mag je als grensbewoner nog naar Nederland?

Mag je als grensbewoner nog naar Nederland? Tot 1 april 2021 verbiedt de Belgische overheid alle niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland. Je mag dus tot 1 april niet naar Nederland reizen voor toeristische of recreatieve doeleinden, om familie te bezoeken of om te gaan funshoppen. Wie toch de grens over moet, moet een verklaring op […]

Een bijzondere jaarwisseling

Een bijzondere jaarwisseling leidt tot bijzondere initiatieven. Op initiatief van gouverneur van de provincie Antwerpen mevrouw Cathy Berx vond op 22 december een drukbezochte online conferentie plaats, met het doel om als bestuurders in de grensregio goed voorbereid te zijn op de jaarwisseling. Heel bijzonder is wel dat naar aanleiding daarvan een Persbericht verscheen namens […]

Bevorderen bestuurlijke dialoog

Een belangrijk oogmerk van BENEGO is er voor te zorgen dat bestuurders in het openbare domein elkaar grensoverschrijdend weten te vinden. Bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur zijn daar nadrukkelijk op gericht, telkens met een stevig inhoudelijk thema. We besteedden de voorbije jaren de nodige aandacht aan deze thema’s: georganiseerde misdaad en ondermijning, waterbeheer, beleid en […]

Evaluatieconferentie grensoverschrijdende samenwerking inzake coronacrisis – perspectief lokaal bestuur

Vanwege de corona maatregelen is deze conferentie digitaal doorgegaan. Voor de agenda, het schriftelijk verslag en het videoverslag klik je op lees meer.

Ambulancevervoer

Grensoverschrijdend ambulancevervoer in de provincies Noord-Brabant – Antwerpen De gemeenten Woensdrecht en Essen hebben de handen ineengeslagen met het Belgisch-Nederlandse Grensoverleg (BENEGO) voor het verbeteren van de ambulancehulpverlening in de grensstreek. Dit doen zij samen met de ziekenhuizen en de ambulancediensten in beide grensregio’s, West-Brabant en Antwerpen. Doel is om in 2021 stappen te zetten […]

Impact van de coronacrisis op de grensregio

Klik op “Lees meer” voor een video-collage van de impact van de coronacrisis op de grensregio. Met onder meer fragmenten uit een CNN-rapportage vanuit Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.

Grensinfopunten

Het realiseren van een netwerk van GrensInfoPunten om grensarbeid te faciliteren, samen met overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, waar BENEGO als sponsor een significante bijdrage aan leverde en nog mee samenwerkt;