Enrico Letta pleit voor het slopen van obstakels in grensregio’s om de Europese groei aan te zwengelen

Enrico Letta

De voorbije week hoorden we een opvallend pleidooi om grensbelemmeringen weg te werken.

Onder te titel “Much more than a Market” publiceerde Enrico Letta, de voormalige Italiaanse Eerste Minster en vandaag voorzitter van het Instituut Delors, de voorbije week een rapport dat de levensnoodzakelijk economische hervormingen voor de Europese Unie op een rijtje zet. Voorafgaand reisde hij, per trein, het voorbije half jaar langs 65 steden en voerde gespreken met duizenden politici, bedrijfsleiders, vakbondsvertegenwoordigers en andere sleutelfiguren uit de samenleving.

Opvallend is zijn pleidooi om de belemmeringen in grensregio’s aan te pakken. 20% reductie van grensbelemmeringen levert 2% extra groei op:

Particular emphasis should be given to the reduction of cross-border barriers. Despite the Single Market and Schengen, there are still important legal and administrative cross-border obstacles that hamper individuals from border regions to seek jobs or provide services in neighbouring regions. Numerous border regions are economically disadvantaged due to their geographic distance from the capital. Efforts to mitigate the ‘border effect’ would enable citizens residing in these areas to derive greater benefits from the Single Market without necessitating relocation.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden