Nieuwe oproep van B Solutions

b solutions aebr expertanalyse

Onder de naam B Solutions beschikt de Europese Unie over een programma voor de aanpak van specifieke obstakels waarmee grensregio’s geconfronteerd worden. De uitvoering van het programma is toevertrouwd aan de Vereniging van Europese Grensregio’s (AEBR). Vandaag lanceerde AEBR een nieuwe project-oproep. (lees ook) Alle mogelijke publieke instanties (gemeenten, ziekenhuizen, natuurbeheerders, waterschappen,…) die geconfronteerd worden […]

Grootse oefening samenwerking hulpdiensten op de grens tussen Roosendaal en Essen

brandweeroefening essen roosendaal

Vanavond liep een illegale straatrace op de Ringweg tussen Essen en Roosendaal helemaal uit de hand. Vijf wagens kwamen met elkaar in botsing. Er vielen 10 slachtoffers. Vijf brandweerwagen en twee ziekenwagens uit Nederland en België rukten meteen uit. Ook de burgemeesters van Roosendaal en Essen kwamen meteen ter plekke. Gelukkig was het maar een […]

Vruchtbaar Bestuurlijk Grensregio Overleg

provinciehuis Noord-Brabant Bestuurlijk grensregio overleg

Maandag nam Benego deel aan het Bestuurlijk Grensregio Overleg in het Brabantse Provinciehuis. Het was een vruchtbare bijeenkomst waarin diverse grensoverschrijdende kwesties werden besproken en waardevolle samenwerkingen werden bevorderd. Tijdens het overleg werden stappen gezet om de resultaten en afspraken van de Vlaams/Nederlandse-top verder uit te werken. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de voorbereidingen […]

Burgemeester Baarle-Nassau geïnterviewd door de Lage Landen

Marjon de Hoon

Op de webstek van de Lage Landen verscheen een interview met ons Dagelijks Bestuurslid, Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau. Ze verhaalt erin hoe grensoverstijgende samenwerking in Baarle geen optie is, maar absolute noodzaak. Ze illustreert ook hoe niet alleen wetgeving en verschillende bestuursstructuren, maar ook cultuur obstakels kunnen zijn om samenwerking vlot te laten […]

Nieuwe Nieuwsbrief

Logo BENEGO

Benego start met een geregelde nieuwsbrief. In onze grensstreek gebeurt er heel wat samenwerking over die grens, zowel door overheden, als door burgers, bedrijven en verenigingen. We weten dat echter maar zelden van elkaar. We functioneren niet echt als een netwerk. Met de nieuwsbrief willen we een bijdrage leveren om deze leemte te vullen. Hier […]

Geslaagde Netwerkavond rond grens-overstijgende arbeidsmarkt

bjorn cuyt, vicky clarijs, pim mertens, panelgesprek grens-overstijgende arbeidsmarkt benego robotland

Het AB van Benego werd gevolgd door een Netwerkavond. Bjorn Cuyt (VDAB), Pim Mertens (Item) en Vicky Clarijs (Euro-ambtenaar Baarle) hielden een panelgesprek over de situatie van de arbeidsmarkt aan de Belgisch-Nederlandse grens. Krapte is er langs beide zijden. Maar zowel voor werknemers als voor werkgevers kan het nog altijd interessant zijn om elkaar over […]

AB onderschrijft nieuwe aanpak

algemeen bestuur benego robotland caluwé

29 maart vergaderde het Algemeen Bestuur in Robotland te Essen. Het rapport dat het voorbije jaar werd opgemaakt over Benego, Hét Grens-Netwerk werd voorgesteld en besproken. De op basis van dit rapport opgestelde begroting werd goedgekeurd. Secretaris Leny Snepvangers en de kersverse netwerk-ondersteuners Jelmer Huismans en Ludwig Caluwé kunnen nu met de aanbevelingen aan de […]