Nieuwe Nieuwsbrief

Logo BENEGO

Benego heeft sinds de herstart in maart 2023 een geregelde nieuwsbrief. In onze grensstreek gebeurt er heel wat samenwerking over die grens, zowel door overheden, als door burgers, bedrijven en verenigingen. We weten dat echter maar zelden van elkaar. We functioneren niet echt als een netwerk. Met de nieuwsbrief willen we een bijdrage leveren om […]

Wethouder Jeroen Bruijns en Burgemeester Frans De Bont treden toe tot Dagelijks Bestuur Benego

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Benego op 27 november in Breda werd overgegaan tot de vernieuwing van het Dagelijks Bestuur. Aan het mandaat van de Burgemeesters Mark Van Stappershoef (Goirle) en Marjon De Hoon-Veelenturf (Baarle-Nassau) kwam een einde. Het AB duidde Wethouder Jeroen Bruijns (Breda) en Burgemeester Frans De Bont (Baarle-Hertog) aan […]

27 november: Geslaagde Themabijeenkomst Benego rond economie aan de grens

Op 27 november hield Benego in het stadhuis van Breda waar wethouder Jeroen Bruijns onze gastheer was, een geslaagde themabijeenkomst over Economie aan de Grens. Centraal stond het bedrijventerreinengebied rondom Hazeldonk-Meer en Business Centre Treeport. Het vormde een goede vertrekbasis om de economische uitdagingen aan de grens, in het middengebied tussen Antwerpen en Rotterdam, met […]

Ambulancevervoer over de grens effectief operationeel

In 2010 reeds werd een Benelux-beschikking gemaakt die alle wettelijke beperkingen op het grensoverschrijdend ambulancevervoer wegnam. Toch was daar in onze grensstreek operationeel weinig van te merken. Benego vroeg, samen met Essen en Woensdrecht, een Europees expert te onderzoeken waar de knelpunten nog lagen. Met zijn rapport trok men aan de slag. Wettelijk zijn er […]

Bestuurlijk Grensregio Overleg vergaderde in Gent

Op uitnodiging van Gouverneur Carina Van Cauter (Oost-Vlaanderen) vond gisteren het Bestuurlijk Grensregio-overleg plaats in Gent. Dit overleg dient mede als opmaat voor de tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top en het Belgisch–Nederlands regeringsoverleg (Thalassa-top). Het Bestuurlijk Grensregio-overleg selecteert de prioritaire grensbelemmeringen en -opportuniteiten vanuit de input die door grensregio’s, -samenwerkingsverbanden en overheden wordt aangedragen. Ook een aantal […]

Reminder Indienen van aanvragen B Solutions

b solutions aebr expertanalyse

B-solutions faciliteert (financiële) mogelijkheden voor expertondersteuning voor het oplossen van grensoverschrijdende okstakels/belemmeringen. Voorstellen voor nieuwe projecten moeten ingediend worden voor 10 november 2023. Publieke instanties uit de BENEGO-gemeenten die geconfronteerd zijn met een problematiek waarvoor een grondige analyse door een Europese expert oplossingen zou kunnen bieden, mogen steeds contact opnemen met het BENEGO-team. We helpen graag […]

Bestuurlijk Grensoverleg met inbreng Vlaamse grensgemeenten van start

structuur van het bestuurlijk grensoverleg met tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse top, jaarlijkse ontmoeting grens-coördinatoren, halfjaarlijks grensregui-overleg en ondersteunend schakelpunt

Enkele jaren geleden hebben de Vlaamse en Nederlandse regering beslist een betere structuur op te bouwen om grensbelemmeringen weg te werken. Op basis van de nota Donner-Berx kwam er bestuurlijk Grensoverleg gecoördineerd door de Oost-Vlaamse Gouverneur Carina Van Cauter en de Zeeuwse Commissaris van de Koning Han Polman. Vanaf dit werkjaar nemen ook alle Vlaamse […]

Boeiende netwerkavond over hulp aan de grens

Gisteren organiseerde Benego een netwerkavond over samenwerking van hulpdiensten bij en over de grens. Na verwelkoming door Frans De Bont en Marjon De Hoon-Veelenturf, de burgemeesters van de twee Baarles, gaven Linda Van Oers en Gerd Van Cauwenberghe een heldere toelichting over de wijze waarop de noodplanning en crisisbestrijding langs beide zijden van de grens […]

Grootse oefening samenwerking hulpdiensten op de grens tussen Roosendaal en Essen

brandweeroefening essen roosendaal

Vanavond liep een illegale straatrace op de Ringweg tussen Essen en Roosendaal helemaal uit de hand. Vijf wagens kwamen met elkaar in botsing. Er vielen 10 slachtoffers. Vijf brandweerwagen en twee ziekenwagens uit Nederland en België rukten meteen uit. Ook de burgemeesters van Roosendaal en Essen kwamen meteen ter plekke. Gelukkig was het maar een […]

Vruchtbaar Bestuurlijk Grensregio Overleg

provinciehuis Noord-Brabant Bestuurlijk grensregio overleg

Maandag nam Benego deel aan het Bestuurlijk Grensregio Overleg in het Brabantse Provinciehuis. Het was een vruchtbare bijeenkomst waarin diverse grensoverschrijdende kwesties werden besproken en waardevolle samenwerkingen werden bevorderd. Tijdens het overleg werden stappen gezet om de resultaten en afspraken van de Vlaams/Nederlandse-top verder uit te werken. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de voorbereidingen […]