Nieuwe Nieuwsbrief

Logo BENEGO

Benego heeft sinds de herstart in maart 2023 een geregelde nieuwsbrief. In onze grensstreek gebeurt er heel wat samenwerking over die grens, zowel door overheden, als door burgers, bedrijven en verenigingen. We weten dat echter maar zelden van elkaar. We functioneren niet echt als een netwerk. Met de nieuwsbrief willen we een bijdrage leveren om […]

Benego aan bod tijdens ANV-Limburgdag

Op 19 april, tijdens een druk bijgewoonde conferentie van ANV Beide Limburgen werd aandacht besteed aan de bestuurlijke grensregionale samenwerking. In Limburg stelt men vast dat die de jongste jaren moeilijker verloopt. Men vraagt er zich af of het Benego-model van gemeentelijke samenwerking een oplossing zou kunnen bieden. Daarbij werd met veel belangstelling geluisterd naar […]

18 april: ambtelijke klankbordgroep

Op 18 april kwam de ambtelijke klankbordgroep van Benego samen in Etten-Leur. Verheugd werd vastgesteld dat na de provincie Antwerpen, ook de provincie Noord-Brabant opnieuw aansluit bij de werking. De grensproblematieken in de verschillende gemeenten en de actuele werking van Benego werd overlopen. Er werd verkend of toeristische projecten uit verschillende gemeenten zouden kunnen worden […]

Martin Groffen beëindigt mandaat als voorzitter van Grenspark Kalmthoutse Heide

De voorbije zes jaar was Martin Groffen met veel inzet en enthousiasme voorzitter van het aan Benego gelieerde Grenspark Kalmthoutse Heide. Voordien was hij wethouder in Woensdrecht. In die functie ijverde hij o.m. als eerste beleidsmaker voor het idee om de Brabantse Wal kandidaat te stellen voor de erkenning als Unesco Geopark wat ondertussen onder […]

Benego coördineert reacties grensgemeenten op Nederlandse defensieplannen

kaartje luchtmachtbasissen grensstreek

Het Nederlandse Ministerie voor Defensie heeft recent het “Nederlands Programma Ruimte voor Defensie” gelanceerd. Verschillende militaire installaties bevinden zich in de buurt van de grens met België. Het ministerie heeft aan de grensgemeenten, ook de Belgische, om een zienswijze/advies over dit programma gevraagd. Verscheidene gemeenten hebben een reactie geformuleerd. Het uiten van een zienswijze/advies is […]

27 maart: Geslaagde Benego Netwerkbijeenkomst: Toerisme aan de Grens.

Een pleiade van interessante sprekers afkomstig van het Geopark ScheldeDelta dat net zijn erkenning als Unesco Geopark kon aankondigen, het Grenspark Kalmthoutse Heide, Grensvallei, Brabant Kust de Kempen en het Interreg-secretariaat Vlaanderen-Nederland zorgden in het stemmige Patronaat in Bergen op Zoom voor een boeiende en leerrijke netwerk-samenkomst rond toerisme aan de grens. Na afloop werd […]

AB Benego bekijkt uitbreidingen en buigt zich over enkele grensproblematieken

Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst rond toerisme, vond in het bovenzaaltje van Het Patronaat te Bergen op Zoom, de maartzitting plaats van het Algemeen Bestuur van Benego. Kwamen onder meer aan bod: de vorderingen van de gesprekken om de organisatie met enkele grensgemeenten uit te breiden, de mogelijkheden die de Nederlandse regiodeals voor grensregio’s kunnen bieden […]

Groen licht voor Interreg-project Schakelpunt Grensbelemmeringen

Op 20 maart 2024 heeft het Interreg-project ‘Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland’ groen licht gekregen van het Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen-Nederland. Met een looptijd van drie jaar, streeft dit project ernaar een strategie te ontwikkelen voor het overwinnen van grensobstakels, in samenwerking met relevante autoriteiten, zoals de grensgemeenten en Benego. Dit initiatief speelt in op de […]

29 februari: DB Benego in Breda

Het Dagelijks Bestuur van Benego was onder voorzitterschap van de Essense burgemeester Gaston Van Tichelt voor zijn wintervergadering op 29 februari te gast bij Wethouder Bruijns in het stadhuis van Breda. Het AB en toerisme-netwerkevent van 27 maart werd voorbereid, begroting, rekening en aankomende statutenwijziging werden besproken, afspraken werden gemaakt over mogelijke bijkomende lid-gemeenten, specifieke […]

Wethouder Jeroen Bruijns en Burgemeester Frans De Bont treden toe tot Dagelijks Bestuur Benego

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Benego op 27 november in Breda werd overgegaan tot de vernieuwing van het Dagelijks Bestuur. Aan het mandaat van de Burgemeesters Mark Van Stappershoef (Goirle) en Marjon De Hoon-Veelenturf (Baarle-Nassau) kwam een einde. Het AB duidde Wethouder Jeroen Bruijns (Breda) en Burgemeester Frans De Bont (Baarle-Hertog) aan […]