Benego ambtelijke klankbordgroep

ambtellijke klankbordgroep 30 mei

Op 30 mei vergaderde digitaal de ambtelijke klankbordgroep. De Benego-contactambtenaren uit de Benego-gemeenten, de provincies Antwerpen en Noord-Brabant en het Benelux-secretariaat bespraken er met het Benegoteam de voortgang van de dossiers zoals de voorbereiding van de volgende interregcall rond duurzaam toerisme, de reacties op de nota defensie, het BGO-overleg meer bepaald de vuurwerkproblematiek in Baarle, de grensinformatiepunten en de toepassing van de wet Bibob/Diob. Gebrainstormd werd over het thema voor de volgende netwerkbijeenkomst. Voorstellen rond de samenwerking op het vlak van veiligheid en/of tussen sociale diensten werden geopperd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden