18 april: ambtelijke klankbordgroep

akg etten-leur

Op 18 april kwam de ambtelijke klankbordgroep van Benego samen in Etten-Leur. Verheugd werd vastgesteld dat na de provincie Antwerpen, ook de provincie Noord-Brabant opnieuw aansluit bij de werking. De grensproblematieken in de verschillende gemeenten en de actuele werking van Benego werd overlopen. Er werd verkend of toeristische projecten uit verschillende gemeenten zouden kunnen worden samengebracht voor de Interreg call van begin 2025. Ook werden plannen gemaakt voor de uitwerking een strategische agenda voor de grensstreek die we delen. We werken toe naar een bijeenkomst hierover volgend jaar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden