2 december: Kempens Geheugen over Vorstelijke Kempen

In samenwerking met de Heemkundige Kring Amalia Van Solms houdt het Kempens Geheugen komende zaterdag 2 december in het Cultuurcentrum Baarle hun jaarcongres onder de titel “Vorstelijke Kempen”. De Noordelijke en Zuidelijke vorsten hebben een grote invloed gehad op de Kempense grensstreek. Vorstelijke domeinen liggen er her en der. Ze bepaalden mee het uitzicht van […]

Van Gogh was ook door Kalmthout geïnspireerd

In 1889, een jaar voor zijn dood, schreef Vincent van Gogh vanuit Saint-Rémy de Provence: “Wat de tentoonstelling in Brussel betreft, daarom laat dat me niet onverschillig omdat ik er een paar schilderijen zal hebben van hier, die niettegenstaande ze in een heel andere streek zijn gemaakt, heel en al gebleven zijn als waren ze […]

27 november: Geslaagde Themabijeenkomst Benego rond economie aan de grens

Op 27 november hield Benego in het stadhuis van Breda waar wethouder Jeroen Bruijns onze gastheer was, een geslaagde themabijeenkomst over Economie aan de Grens. Centraal stond het bedrijventerreinengebied rondom Hazeldonk-Meer en Business Centre Treeport. Het vormde een goede vertrekbasis om de economische uitdagingen aan de grens, in het middengebied tussen Antwerpen en Rotterdam, met […]

17 november: Druk bijgewoonde en boeiende ITEM – Jaarconferentie met voorstelling grenseffectenrapportage

Item Jaarconferentie 2023 voorstelling Item team

Onder de titel “Sterke verbindingen met buurlanden, gericht op een duurzame en leefbare samenleving over de grens” ging op 17 november de ITEM jaarconferentie door in het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Tijdens deze druk bijgewoonde en boeiende conferentie werd ook de grenseffectenrapportage 2023 voorgesteld. Het doel van de grenseffectenrapportage is het analyseren van […]

16 november verkiezingsdebat over grensregio’s

verkiezingsdebat grensregiotoets nieuwspoort Item kandidaten cda vvd d'66 volt

22 november zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. In welke mate denken politieke partijen in hun programma’s aan de problematiek van grensregio’s? Enkele vertegenwoordigers van CDA, VVD, D’66 en VOLT gingen er op 16 november op initiatief van ITEM met elkaar over in debat. Vooraf hielden de medewerkers van ITEM een deskundige inleiding over de […]

Ambulancevervoer over de grens effectief operationeel

In 2010 reeds werd een Benelux-beschikking gemaakt die alle wettelijke beperkingen op het grensoverschrijdend ambulancevervoer wegnam. Toch was daar in onze grensstreek operationeel weinig van te merken. Benego vroeg, samen met Essen en Woensdrecht, een Europees expert te onderzoeken waar de knelpunten nog lagen. Met zijn rapport trok men aan de slag. Wettelijk zijn er […]

Goed Beter België in Bergen op Zoom

Dit seizoen 2023-2024 kleurt Bergen op Zoom een beetje Belgisch. Onder de titel “Goed Beter België” passeren in Theaterzaal De Maagd diverse Belgische artiesten de revue. Onder meer Urbanus, Raymond van het Groenewoud en de in Essen opgegroeide jongens van Kommil Foo zullen er het beste van zichzelf geven. Op 18 november is er in […]

Vanuit Roosendaal met de slaaptrein naar Praag? Vanaf maart 2024 kan het

Slaaptreinen zijn in opmars. Sinds 25 mei kan je vanuit onze streek al met de nachttrein naar Berlijn. Volgend voorjaar wordt dit aanbod door European Sleeper verder uitgebreid met treinen richting Dresden en Praag. European Sleeper is een Nederlands-Belgische start-up die als doel heeft de nachttreinen in Europa nieuw leven in te blazen. Meer info

Grensverleggers loopt nog enkele weken

Nog enkele weken loopt het project “Grensverleggers” van De Buren. Vanuit dit fonds wordt ondersteuning gegeven aan concrete samenwerking tussen initiatiefnemers uit Vlaanderen en Zuid-Nederland op het vlak van kunst en cultuur. Subsidies van 2.500 tot 20.000 zijn mogelijk. Meer info hier.

7 december Baarle en 14 december Ravels. Voorstelling boek Patrick Van Gompel

De 65-jarige Belgische journalist Patrick Van Gompel groeide op in Weelde, net bij de grens, met een blik over de grens. Hij keek, zoals zo velen van zijn generatie, in zijn jeugd vooral naar de Nederlandse televisie, fietste door heel Nederland, volgt zijn leven lang al de Nederlandse politiek en ziet, zo zegt hij toch, […]