Weerbaar waterlandschap vraagt om grensontkennende samenwerking

bouvigne waterlezing

Op 21 juni ging in Breda de Bouvigne Waterlezing door. Vlaamse en Nederlandse bestuurders en professionals betrokken bij waterbeleid werden er samengebracht om kennis te delen en inspiratie op te doen.

Professor Patrick Willems (KU Leuven) en Kymo Slager (JCAR ATRACE) bespraken de lessen die geleerd zijn van wateroverlast in de Benelux en hoe de maatschappij zich kan wapenen tegen extreme weersomstandigheden. Deltacommissaris Co Verdaas benadrukte in zijn lezing het belang van empirische kennis en samenwerking buiten de traditionele watersector, waarbij hij opriep tot het zoeken van “het goede gedoe” om verder te komen. Gouverneur Cathy Berx van de provincie Antwerpen onderstreepte dat de uitdagingen door weersextremen zowel Nederland als Vlaanderen treffen en dat grensoverschrijdende samenwerking essentieel is.

Dit werd verder geconcretiseerd door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst voor waterkwaliteitsmetingen tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en waterschap Brabantse Delta.

Meer info hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden