Bestuurlijk Grensregio Overleg vergaderde in Gent

Op uitnodiging van Gouverneur Carina Van Cauter (Oost-Vlaanderen) vond gisteren het Bestuurlijk Grensregio-overleg plaats in Gent. Dit overleg dient mede als opmaat voor de tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top en het Belgisch–Nederlands regeringsoverleg (Thalassa-top). Het Bestuurlijk Grensregio-overleg selecteert de prioritaire grensbelemmeringen en -opportuniteiten vanuit de input die door grensregio’s, -samenwerkingsverbanden en overheden wordt aangedragen. Ook een aantal […]

Agent straks ook voor kleine inbreuken de grens over

Voor grote criminaliteit mocht het al, maar als straks op de Nederlandse ambassade in Brussel de bevoegde ministers het nieuwe Benelux-verdrag rond politiesamenwerking tekenen, zullen agenten ook voor kleine overtredingen iemand over de grens kunnen achtervolgen. En dat is niet de enige vooruitgang in het nieuwe verdrag. Er komt veel betere informatie-uitwisseling. Agenten zullen in […]