Groen licht voor Interreg-project Schakelpunt Grensbelemmeringen

schakelpunt

Op 20 maart 2024 heeft het Interreg-project ‘Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland’ groen licht gekregen van het Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen-Nederland. Met een looptijd van drie jaar, streeft dit project ernaar een strategie te ontwikkelen voor het overwinnen van grensobstakels, in samenwerking met relevante autoriteiten, zoals de grensgemeenten en Benego.

Dit initiatief speelt in op de uitdagingen die burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ervaren bij grensoverschrijdend samenwerken, vaak als gevolg van uiteenlopende regelgeving en verantwoordelijkheden tussen de twee landen. Het idee voor het Schakelpunt Grensbelemmeringen is geïnspireerd door de aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen (Donner-Berx). Na de Vlaams-Nederlandse regeringstop in januari 2023 werd besloten dit concept prioriteit te geven en een voorstel in te dienen ter ondersteuning van de groeikansen in de grensstreek.

Gedurende de pilotperiode van drie jaar zal het schakelpunt zich richten op het ontwikkelen van methodes om deze belemmeringen aan te pakken. Dit zal gebeuren in samenwerking met partners zoals het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vlaamse Overheid, de provincie Zeeland, expertisecentrum ITEM en de Universiteit Hasselt. Het doel is het bevorderen van een sterke en duurzame samenwerking tussen alle betrokken overheden en kennisinstituten in zowel Vlaanderen als Nederland, gericht op het verminderen van de praktische hindernissen in de grensgebieden. Ter ondersteuning van deze inspanningen heeft het Interreg Vlaanderen-Nederland programma een subsidie van meer dan 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden