21 maart: Ontbijtdebat: belemmeringen gezondheidszorg in grensregio’s wordt aangepakt

crossborder health conference symposium

Op 21 maart organiseerde het Border Focal Point Network van de Europese Commissie een digitaal ontbijtdebat over de belemmeringen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Enkele goede voorbeelden werden voorgesteld zoals de samenwerking aan de Frans-Duitse grens en aan de Ests-Letse grens tussen de buursteden Valga en Valka.

Ook werd aangekondigd dat de Europese Commissie de komende twee jaar zal steun geven aan 10 webshops die zich buigen over deze problematiek. Een ervan zal al in het najaar plaatsvinden in de Belgisch-Nederlandse grensstreek.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden