Evaluatieconferentie grensoverschrijdende samenwerking inzake coronacrisis – perspectief lokaal bestuur

Evaluatieconferentie corona

Vanwege de corona maatregelen is deze conferentie digitaal doorgegaan. Voor de agenda, het schriftelijk verslag en het videoverslag klik je op lees meer.

Het programma van deze virtuele conferentie was als volgt:

Welkom door Gaston van Tichelt, voorzitter BENEGO

Voorstellingsronde

INTRO ‘sfeerbeelden grenscorona’

Aandacht voor toegezonden stukken:
1- Evaluatiepunten (met enkele bijlagen), deze komen verder nog aan de orde;
2- Informatieve notitie over de structurele werkelijkheden aan beide zijden van de grens – behoefte aan toelichtingen?
3- Informatieve notitie over grensoverschrijdende lijnen – behoefte aan toelichtingen?

Rondje actualiteit:
1- Vuurwerk
2- Communicatie richting burger
3- Half december volgende mijlpaal hoe elkaar nog beter informeren? Bulletin?

Wat kunnen we leren van andere regio’s?

Presentatie tussenevaluatie euregio Maas-Rijn door Martin Unfried + Q&A

Aan de hand van de evaluatiepunten uit eerdere overleggen: wat hebben we hierop aan te vullen? Welke acties kunnen hierop genomen worden?

De voorzitter sluit de vergadering

Een videoverslag van deze conferentie is hieronder zichtbaar of: KLIK HIER

Toelichting:

We vallen met het videoverslag binnen bij agendapunt 1: een leeswijzer langs de toegezonden informatieve stukken. Bij aandacht voor het laatste stuk dat de revue passeerde, start de opname.

00’:00’’           

In 2017 werd een convenant gesloten met betrekking tot grensoverschrijdende crisisbeheersing in onze regio. Heeft ons dit nu geholpen? De noodzaak voor een evaluatie van dit convenant wordt aan de orde gesteld.

02’:30’’

Agendapunt 2: Actualiteit, beginnend bij de stand van zaken betreffende vuurwerk

17’:00’’

Nog agendapunt 2: overige thema’s, met een pleidooi om vanuit BENEGO te starten met een periodiek corona-bulletin, met de feestdagen in het vooruitzicht…

24’:00’’

Agendapunt 3: Martin Unfried met een presentatie van zijn onderzoeksresultaten

46’:00’’

Gesprek naar aanleiding van deze presentatie

50’:00’’

Wat zijn, concluderend, onze evaluatie- en actiepunten?

1:05’:00’’

Rondvraag en sluiting

Voor een schriftelijk verslag van deze conferentie KLIKT U HIER

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden