Bevorderen bestuurlijke dialoog

Politie

Een belangrijk oogmerk van BENEGO is er voor te zorgen dat bestuurders in het openbare domein elkaar grensoverschrijdend weten te vinden. Bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur zijn daar nadrukkelijk op gericht, telkens met een stevig inhoudelijk thema. We besteedden de voorbije jaren de nodige aandacht aan deze thema’s: georganiseerde misdaad en ondermijning, waterbeheer, beleid en impact van het Antwerps havenbedrijf voor onze regio, en uiteraard de huidige coronacrisis. Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst op 19 november 2020 inzake samenwerking in de coronacrisis 

Daarnaast fungeert BENEGO ook als draaischijf tussen de lokale besturen en andere, hogere overheden. Denk aan de provincies, de nationale overheden, de Benelux Unie. In dat kader namen we in begin december 2020 het initiatief om een brief te schrijven aan de Nederlandse staatssecretaris de heer R.W. Knops. Dit als bijdrage aan de visie die hij momenteel ontwikkelt inzake grensregio’s. Klik hier voor de brief. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden