Nieuwe oproep van B Solutions

b solutions aebr expertanalyse

Onder de naam B Solutions beschikt de Europese Unie over een programma voor de aanpak van specifieke obstakels waarmee grensregio’s geconfronteerd worden. De uitvoering van het programma is toevertrouwd aan de Vereniging van Europese Grensregio’s (AEBR). Vandaag lanceerde AEBR een nieuwe project-oproep. (lees ook) Alle mogelijke publieke instanties (gemeenten, ziekenhuizen, natuurbeheerders, waterschappen,…) die geconfronteerd worden […]

Grootse oefening samenwerking hulpdiensten op de grens tussen Roosendaal en Essen

brandweeroefening essen roosendaal

Vanavond liep een illegale straatrace op de Ringweg tussen Essen en Roosendaal helemaal uit de hand. Vijf wagens kwamen met elkaar in botsing. Er vielen 10 slachtoffers. Vijf brandweerwagen en twee ziekenwagens uit Nederland en België rukten meteen uit. Ook de burgemeesters van Roosendaal en Essen kwamen meteen ter plekke. Gelukkig was het maar een […]

Vruchtbaar Bestuurlijk Grensregio Overleg

provinciehuis Noord-Brabant Bestuurlijk grensregio overleg

Maandag nam Benego deel aan het Bestuurlijk Grensregio Overleg in het Brabantse Provinciehuis. Het was een vruchtbare bijeenkomst waarin diverse grensoverschrijdende kwesties werden besproken en waardevolle samenwerkingen werden bevorderd. Tijdens het overleg werden stappen gezet om de resultaten en afspraken van de Vlaams/Nederlandse-top verder uit te werken. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de voorbereidingen […]

Burgemeester Baarle-Nassau geïnterviewd door de Lage Landen

Marjon de Hoon

Op de webstek van de Lage Landen verscheen een interview met ons Dagelijks Bestuurslid, Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau. Ze verhaalt erin hoe grensoverstijgende samenwerking in Baarle geen optie is, maar absolute noodzaak. Ze illustreert ook hoe niet alleen wetgeving en verschillende bestuursstructuren, maar ook cultuur obstakels kunnen zijn om samenwerking vlot te laten […]

Brandweer van Hoogstraten en Baarle-Nassau houden samen oefening

Gisteren hebben het brandweerkorps van Hoogstraten en de brandweerpost van Baarle-Nassau samen geoefend bij een fictieve brand op de transportzone in Meer. Er zijn meer dan redenen genoeg om geregeld samen te oefenen. Het brandweermateriaal is verschillend, de radiocommunicatie loopt anders. Oefenen helpt om hier proactief mee om te gaan en zo goed op elkaar […]

Elmar Franken trekt naar Zeeland

Elmar Franken Gemeentesecretaris Roosendaal Provinciesecretaris Zeeland

Elmar Franken die de voorbije veertien jaar gemeentesecretaris van Roosendaal was, heeft een nieuwe uitdaging. Hij wordt op 1 juni Provinciesecretaris van Zeeland. Hij laat in Roosendaal een goede en stevige basis na in een ook letterlijk verbouwd en vernieuwd Huis van Roosendaal. De burgemeester en wethouders bedanken Elmar Franken voor al zijn inspanningen voor […]

Margo Mulder nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom

Margo Mulder Burgemeester Bergen op Zoom

Op 19 april heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom Margo Mulder, momenteel burgemeester van Goes, voorgedragen om Frank Petter die op 1 juli met pensioen gaat, als burgemeester op te volgen. Naar verwachting vind haar installatie op 5 juli plaats. Margo Mulder is thuis in Brabant. Voor ze in 2018 burgemeester werd in Goes, […]

Bestuur Hilvarenbeek op bezoek in Ravels

Ravels Hilvarenbeek burgemeester schepenen wethouders

De voorbije week kwam het college van Hilvarenbeek op bezoek bij buurgemeente Ravels. Bij de gesprekken kwamen verschillende beleidsdomeinen ter sprake. Deze ontmoeting leidt vast tot een verdere en duurzame samenwerking tussen de twee gemeenten.

Start Nederlands Benelux-voorzitterschap

Frans Weekers

9 februari was in Den Haag de kick-off van het Nederlands voorzitterschap van de Benelux. Onze voorzitter Gaston Van Tichelt was erbij. Te onthouden valt uit de toespraak van adj. Secr- Gen. Frans Weekers dat er in 2024 mogelijks “een jaar van de fiets” komt, dat het manke openbaar vervoer en de gebrekkige regeling voor […]