18 april: ambtelijke klankbordgroep

Op 18 april kwam de ambtelijke klankbordgroep van Benego samen in Etten-Leur. Verheugd werd vastgesteld dat na de provincie Antwerpen, ook de provincie Noord-Brabant opnieuw aansluit bij de werking. De grensproblematieken in de verschillende gemeenten en de actuele werking van Benego werd overlopen. Er werd verkend of toeristische projecten uit verschillende gemeenten zouden kunnen worden […]

CDA, BAARLE! en VPB vormen nieuwe coalitie in Baarle-Nassau

Nadat de voorbije zomer de bestaande coalitie gesprongen was, zijn er verschillende pogingen en uitgebreide gesprekken geweest om een nieuwe meerderheid tot stand te brengen. Uiteindelijk lijkt de bemiddelingsronde van gewezen tweede kamerlid Rene Peters succesvol geweest, want komende dinsdag 16 april 19.30u. is er een speciaal ingelaste vergadering van de gemeenteraad. Tijdens deze raadsvergadering […]

Benego coördineert reacties grensgemeenten op Nederlandse defensieplannen

kaartje luchtmachtbasissen grensstreek

Het Nederlandse Ministerie voor Defensie heeft recent het “Nederlands Programma Ruimte voor Defensie” gelanceerd. Verschillende militaire installaties bevinden zich in de buurt van de grens met België. Het ministerie heeft aan de grensgemeenten, ook de Belgische, om een zienswijze/advies over dit programma gevraagd. Verscheidene gemeenten hebben een reactie geformuleerd. Het uiten van een zienswijze/advies is […]

AB Benego bekijkt uitbreidingen en buigt zich over enkele grensproblematieken

Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst rond toerisme, vond in het bovenzaaltje van Het Patronaat te Bergen op Zoom, de maartzitting plaats van het Algemeen Bestuur van Benego. Kwamen onder meer aan bod: de vorderingen van de gesprekken om de organisatie met enkele grensgemeenten uit te breiden, de mogelijkheden die de Nederlandse regiodeals voor grensregio’s kunnen bieden […]

Groen licht voor Interreg-project Schakelpunt Grensbelemmeringen

Op 20 maart 2024 heeft het Interreg-project ‘Schakelpunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland’ groen licht gekregen van het Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen-Nederland. Met een looptijd van drie jaar, streeft dit project ernaar een strategie te ontwikkelen voor het overwinnen van grensobstakels, in samenwerking met relevante autoriteiten, zoals de grensgemeenten en Benego. Dit initiatief speelt in op de […]

Ruud Lathouwers van Goirle naar Bladel

Ruud Lathouwers uit Hilvarenbeek begon 22 jaar geleden te werken voor de gemeente Goirle. De voorbije twee jaar was hij er gemeentesecretaris. Met die ervaring trekt hij nu naar Bladel om er dezelfde functie uit te oefenen. Burgemeester Van Stappershoef respecteert het besluit van Lathouwers ook al voegt hij er aan toe: “Maar ik had […]

2 februari 2024 in Nijmegen: Netwerkdag Grensoverschrijdende Samenwerking

grenspaal grenswerk grens nederland belgie benego vlaanderen brabant

Uitnodiging inhoudelijke netwerkochtend en vergadering Bestuurlijke Netwerk Grensoverschrijdende Samenwerking – 2 februari 2024 Op 2 februari organiseert de VNG een Bestuurlijke Netwerkdag Grensoverschrijdende Samenwerking in ’t Sfeerhuys in Nijmegen, op initiatief van plv. directeur Pieter Jeroense en voorzitter van het bestuurlijk netwerk GROS Marjon de Hoon-Veelenturf (burgemeester van Baarle-Nassau). U bent hiervoor van harte uitgenodigd! […]

Convenant Brandweer Baarle hernieuwd

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben een echte internationale brandweer. In 2019 vertaalden ze hun afspraken in een convenant. De voorbije maanden werd die grondig geëvalueerd wat leidde tot een vernieuwde aangepaste tekst. Die is op 15 december getekend door de vertegenwoordigers van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Belgische Hulpverleningszone Taxandria. Meer info vindt U hier.

17 november: Druk bijgewoonde en boeiende ITEM – Jaarconferentie met voorstelling grenseffectenrapportage

Item Jaarconferentie 2023 voorstelling Item team

Onder de titel “Sterke verbindingen met buurlanden, gericht op een duurzame en leefbare samenleving over de grens” ging op 17 november de ITEM jaarconferentie door in het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Tijdens deze druk bijgewoonde en boeiende conferentie werd ook de grenseffectenrapportage 2023 voorgesteld. Het doel van de grenseffectenrapportage is het analyseren van […]

16 november verkiezingsdebat over grensregio’s

verkiezingsdebat grensregiotoets nieuwspoort Item kandidaten cda vvd d'66 volt

22 november zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. In welke mate denken politieke partijen in hun programma’s aan de problematiek van grensregio’s? Enkele vertegenwoordigers van CDA, VVD, D’66 en VOLT gingen er op 16 november op initiatief van ITEM met elkaar over in debat. Vooraf hielden de medewerkers van ITEM een deskundige inleiding over de […]