17 november: Druk bijgewoonde en boeiende ITEM – Jaarconferentie met voorstelling grenseffectenrapportage

Item Jaarconferentie 2023 voorstelling Item team

Onder de titel “Sterke verbindingen met buurlanden, gericht op een duurzame en leefbare samenleving over de grens” ging op 17 november de ITEM jaarconferentie door in het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Tijdens deze druk bijgewoonde en boeiende conferentie werd ook de grenseffectenrapportage 2023 voorgesteld. Het doel van de grenseffectenrapportage is het analyseren van […]

16 november verkiezingsdebat over grensregio’s

verkiezingsdebat grensregiotoets nieuwspoort Item kandidaten cda vvd d'66 volt

22 november zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. In welke mate denken politieke partijen in hun programma’s aan de problematiek van grensregio’s? Enkele vertegenwoordigers van CDA, VVD, D’66 en VOLT gingen er op 16 november op initiatief van ITEM met elkaar over in debat. Vooraf hielden de medewerkers van ITEM een deskundige inleiding over de […]

Bestuurlijk Grensregio Overleg vergaderde in Gent

Op uitnodiging van Gouverneur Carina Van Cauter (Oost-Vlaanderen) vond gisteren het Bestuurlijk Grensregio-overleg plaats in Gent. Dit overleg dient mede als opmaat voor de tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top en het Belgisch–Nederlands regeringsoverleg (Thalassa-top). Het Bestuurlijk Grensregio-overleg selecteert de prioritaire grensbelemmeringen en -opportuniteiten vanuit de input die door grensregio’s, -samenwerkingsverbanden en overheden wordt aangedragen. Ook een aantal […]

Nieuwe coalitie in Alphen-Chaam met Eric Daandels (CDA) als nieuwe wethouder

Op 12 oktober wordt er in Alphen-Chaam een extra-raadsvergadering gehouden. Voor de zomer kwam er een breuk in de bestaande coalitie van GBSV, GBA en VVD. Tijdens de zomer startten GBA en VVD gesprekken met het CDA, wat uitmondde in een nieuwe coalitie-akkoord dat donderdag aan de raad voorgelegd wordt. Tevens wordt een nieuwe wethouder […]

De scheiding die niemand wilde

cover boek willem de bruin de scheiding die niemand wilde

Sinds 1648, het vredesverdrag van Munster, loopt er door onze streek een grens. In het begin van de 19de eeuw waren we enkele tientallen jaren terug samen, maar het huwelijk hield niet stand. De grens kwam terug en ze is er nog. Oud-journalist Willem De Bruin schreef een boek over hoe de gebeurtenissen tussen 1815 […]

Eddie Förster (VVD) nieuwe wethouder Breda

Eind juni kondigde Daan Quaars aan dat hij na vijf jaar zijn mandaat van wethouder zou neerleggen om directeur te worden van Logistics Community Brabant. Ondertussen is de 37-jarige Eddie Förster als zijn opvolger aangesteld. Hij is geboren in Voorburg, maar woont al vijftien jaar in Breda, eerst in Princenhage en binnenkort in Ulvenhout, waar […]

Han Van Midden stopt als burgemeester

29 september kondigde Han Van Midden, de spraakmakende burgemeester van Roosendaal, verrassend aan dat hij in de lente van 2024 zijn mandaat van burgemeester van Roosendaal neerlegt. (lees hier zijn brief aan de inwoners van Roosendaal.) Voor velen was dit een donderslag bij heldere hemel. Han Van Midden had zich de voorbije vier jaar uiterst […]

Wim Van de Donk krijgt prijs voor het versterken van de band tussen Brabant en Vlaanderen

Wim Van de Donk, die als commissaris van Koning van 2009 tot 2020 leiding gaf aan de provincie Noord-Brabant en sindsdien rector is van de Tilburgse Universiteit, krijgt van het ANV de Visser-Neerlandiaprijs voor “de succesvolle manier waarop hij zich als commissaris van de Koning in Noord-Brabant heeft ingezet voor de versterking van de samenwerking […]

Reminder Indienen van aanvragen B Solutions

b solutions aebr expertanalyse

B-solutions faciliteert (financiële) mogelijkheden voor expertondersteuning voor het oplossen van grensoverschrijdende okstakels/belemmeringen. Voorstellen voor nieuwe projecten moeten ingediend worden voor 10 november 2023. Publieke instanties uit de BENEGO-gemeenten die geconfronteerd zijn met een problematiek waarvoor een grondige analyse door een Europese expert oplossingen zou kunnen bieden, mogen steeds contact opnemen met het BENEGO-team. We helpen graag […]

Evelien Kostermans volgt Esmah Lahlah op als wethouder van Tilburg

Evelien Kostermans wethouder Tilburg

Sinds 2018 is Esmah Lahlah wethouder in Tilburg. Enkele weken geleden raakte bekend dat ze de tweede plaats krijgt toegewezen op de kandidatenlijst van PVDA/GroenLinks voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Voor haar opvolging als wethouder schuift GroenLinks fractieleidster Evelien Kostermans naar voren. Ze is momenteel aan de slag als strategisch adviseur bij de gemeente Helmond. […]