Bestuurlijk Grensoverleg met inbreng Vlaamse grensgemeenten van start

structuur van het bestuurlijk grensoverleg met tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse top, jaarlijkse ontmoeting grens-coördinatoren, halfjaarlijks grensregui-overleg en ondersteunend schakelpunt

Enkele jaren geleden hebben de Vlaamse en Nederlandse regering beslist een betere structuur op te bouwen om grensbelemmeringen weg te werken. Op basis van de nota Donner-Berx kwam er bestuurlijk Grensoverleg gecoördineerd door de Oost-Vlaamse Gouverneur Carina Van Cauter en de Zeeuwse Commissaris van de Koning Han Polman. Vanaf dit werkjaar nemen ook alle Vlaamse grensgemeenten er aan deel en is er ook van Vlaamse zijde een versterkte ambtelijke ondersteuning. Vlaamse en Nederlandse medewerkers werken samen in een ondersteunend schakelpunt. Een en andere werd vandaag toegelicht in een videovergadering.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden