Grensverkeer en vervoer

regiotransport

Grensoverschrijdend ambulancevervoer in de provincies Noord-Brabant – Antwerpen

De gemeenten Woensdrecht en Essen hebben de handen ineengeslagen met het Belgisch-Nederlandse Grensoverleg (BENEGO) voor het verbeteren van de ambulancehulpverlening in de grensstreek. Dit doen zij samen met de ziekenhuizen en de ambulancediensten in beide grensregio’s, West-Brabant en Antwerpen. Doel is om in 2021 stappen te zetten om tot een duurzame regeling te komen.

 • De aanleiding

De landsgrens vormt een obstakel voor ambulancevervoer. Het probleem is tweeledig:

 • De hulpbehoevende kan niet altijd worden bereikt door de dichtstbijzijnde ambulance. (Behalve in situaties die officieel als ‘ramp’ worden bestempeld.) Daarmee voldoen de gemiddelde aanrijtijden, bijvoorbeeld in de gemeente Woensdrecht, niet aan de nationale norm.
 • Een ambulance kan met een patiënt niet altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Een gemeente als Essen kan haar inwoners met de ambulance niet naar het ziekenhuis van Roosendaal vervoeren.

Burgers van grensgemeenten die dringende medische hulp behoeven, worden daardoor mogelijk niet optimaal geholpen.

 • Het onderzoek

De gemeenten Woensdrecht en Essen sloegen de handen in elkaar en lieten met ondersteuning van BENEGO en met middelen van Interreg een onderzoek uitvoeren naar deze problematiek. Het juridisch en bestuurlijk onderzoek werd uitgevoerd door het gespecialiseerde bureau ITEM, verbonden aan de Universiteit van Maastricht.

Dit zijn de conclusies van het onderzoek:

 • Een aantal wettelijke belemmeringen voor grensoverschrijdend ambulancevervoer werd ongeveer 10 jaar geleden weggenomen door de Benelux Unie;
 • Belangrijke resterende hinderpalen:
  • De vergoeding van ziektekosten en ambulancevervoer is grensoverschrijdend niet geregeld;
  • De communicatiesystemen van meldkamers en hulpdiensten corresponderen tussen de landen niet met elkaar;
  • Nederlandse ziekenhuizen in de regio worden door de Belgische overheid niet erkend als bestemming voor dringende medische hulp.

Het goede nieuws was dat er geen nieuwe wetgeving nodig is om tot een oplossing te komen. In andere regio’s (Maas-Rijn en Zeeland) is men er in geslaagd praktische oplossingen uit te werken en daar functioneert grensoverschrijdende ambulancehulp redelijk goed, zij het nog niet optimaal. Daar kunnen we in onze regio van leren.

 • Naar een duurzame oplossing

Een eerste stap is gezet: actie is ondernomen om tot een Belgische erkenning te komen van de Nederlandse ziekenhuizen als bestemming voor dringende medische hulp aan landgenoten. Verder brengt een stuurgroep onder het dak van BENEGO de belanghebbende partijen bij elkaar. Alle partijen hopen tot een duurzame regeling te komen. We willen in de loop van 2021 op dit terrein grote stappen zetten.

 • Zorgpunt

Met de uitbouw van Zorgpunt Essen zal er op korte termijn eerste opvang en medische hulp voor bewoners zijn uit de grensregio. Voor opvolging worden patiënten verder doorverwezen naar de ziekenhuizen in Brasschaat en Roosendaal. Het zorgpunt ligt letterlijk op de grens tussen Nederland en Belgïe. Voor de grensregio zal het Zorgpunt een voorpost vormen voor diverse zorg.

Er wordt geen boter meer gesmokkeld over de Belgisch-Nederlandse grens. Maar het is duidelijk dat op grote schaal illegale producten, van vuurwerk tot cocaïne, de grens over gaan. Deze problematiek als geheel overstijgt het gezichtsveld van BENEGO. We houden wel vinger aan de pols. Andere verkeer- en vervoersproblemen hebben een meer lokale impact. Denk aan sluiproutes die gebruikt worden door vrachtverkeer. Of denk aan het gegeven dat openbaar vervoer, zoals bussen, vaak stoppen aan de grens, terwijl veel passagiers juist aan de andere kant van de grens op hun werk (of thuis) willen komen.

Op initiatief van BENEGO is een expertonderzoek uitgevoerd met middelen van Interreg. Dit onderzoek heeft waardevolle inzichten en handvatten opgeleverd voor de oplossing van de problematiek. Daar wordt nu met vereende krachten aan gewerkt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hallo!

Hier kan je aanmelden