6 februari: Online infosessie Crossroads

Crossroads

CrossRoads Vlaanderen-Nederland, onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma, bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen kleine en middelgrote bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland. Deze bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor innovaties op het gebied van duurzaam ondernemen, hernieuwbare energie, industrie 4.0 en gezondheid, waarbij digitalisering een ondersteunende rol speelt.

Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 1 maart 2024 en 26 april 2024. Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximum van € 250.000 per project.

Op 6 februari organiseert Crossroads een infosessie voor geïnteresseerden. Meer info hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden