Nieuwe oproep van B Solutions

b solutions aebr expertanalyse

Onder de naam B Solutions beschikt de Europese Unie over een programma voor de aanpak van specifieke obstakels waarmee grensregio’s geconfronteerd worden. De uitvoering van het programma is toevertrouwd aan de Vereniging van Europese Grensregio’s (AEBR).

Vandaag lanceerde AEBR een nieuwe project-oproep. (lees ook) Alle mogelijke publieke instanties (gemeenten, ziekenhuizen, natuurbeheerders, waterschappen,…) die geconfronteerd worden met een dergelijke hindernis kunnen die aan AEBR voorleggen. Indien geselecteerd, krijgt de aanvrager een expert toegewezen die het probleem analyseert en mogelijke oplossingen uitwerkt.

In het verleden deden de Benego-gemeenten Woensdrecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Stabroek reeds beroep op B-Solutions voor het analyseren van de grensoverschrijdende ambulanceproblematiek. Het door expert Martin Unfried uitgewerkte rapport vormt de basis voor de oplossingen die momenteel door een werkgroep uitgewerkt worden.

Voorstellen voor nieuwe projecten moeten ingediend worden voor 10 november 2023. Publieke instanties uit de Benego-gemeenten die geconfonteerd zijn met een problematiek waarvoor een grondige analyse door een Europese expert oplossingen zou kunnen bieden, mogen steeds contact opnemen met het Benego-team. We helpen graag bij het formuleren van de projectaanvraag.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden