Mark Buijs nieuwe burgemeester Roosendaal

Mark Buijs

Een half jaar geleden kondigde Han Van Midden aan ontslag te nemen als burgemeester van Roosendaal omdat hij zijn partner volgt naar Curaçao waar die een nieuwe baan heeft aangeboden gekregen.

Op 17 april heeft de gemeenteraad van Roosendaal op voorstel van de vertrouwenscommissie Mark Buijs voorgedragen voor de opvolging. Mark Buijs is momenteel burgemeester van Oosterhout. Hij is 55 jaar. Voordien was hij burgemeester van Boxtel en wethouder in Heusden.

De vertrouwenscommissie heeft na vaststelling van de profielschets door de gemeenteraad op 22 januari 2024 een raadsvoordracht voorbereid. Deze schets bevatte de wensen van de Roosendaalse bevolking, verzameld via 1.076 ingevulde vragenlijsten. Uit de antwoorden bleek een voorkeur voor het type ‘Trouwe Beschermer‘, met ‘Enthousiaste Aanvoerder’ als tweede keuze. Roosendalers willen een burgemeester die empathisch, informeel en beschermend optreedt en snel ingrijpt bij overlast. De profielschets benadrukte drie rollen: verdediger van een veilige, leefbare stad, brug tussen bestuur en burgers, en versterker van de regionale positie. Na gesprekken met elf kandidaten droeg de commissie Mark Buijs voor als de meest geschikte kandidaat.

Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Het streven is Mark Buijs op dinsdag 18 juni a.s. te installeren als burgemeester van de gemeente Roosendaal. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden