2 december: Kempens Geheugen over Vorstelijke Kempen

In samenwerking met de Heemkundige Kring Amalia Van Solms houdt het Kempens Geheugen komende zaterdag 2 december in het Cultuurcentrum Baarle hun jaarcongres onder de titel “Vorstelijke Kempen”. De Noordelijke en Zuidelijke vorsten hebben een grote invloed gehad op de Kempense grensstreek. Vorstelijke domeinen liggen er her en der. Ze bepaalden mee het uitzicht van […]

Van Gogh was ook door Kalmthout geïnspireerd

In 1889, een jaar voor zijn dood, schreef Vincent van Gogh vanuit Saint-Rémy de Provence: “Wat de tentoonstelling in Brussel betreft, daarom laat dat me niet onverschillig omdat ik er een paar schilderijen zal hebben van hier, die niettegenstaande ze in een heel andere streek zijn gemaakt, heel en al gebleven zijn als waren ze […]

Ambulancevervoer over de grens effectief operationeel

In 2010 reeds werd een Benelux-beschikking gemaakt die alle wettelijke beperkingen op het grensoverschrijdend ambulancevervoer wegnam. Toch was daar in onze grensstreek operationeel weinig van te merken. Benego vroeg, samen met Essen en Woensdrecht, een Europees expert te onderzoeken waar de knelpunten nog lagen. Met zijn rapport trok men aan de slag. Wettelijk zijn er […]

Goed Beter België in Bergen op Zoom

Dit seizoen 2023-2024 kleurt Bergen op Zoom een beetje Belgisch. Onder de titel “Goed Beter België” passeren in Theaterzaal De Maagd diverse Belgische artiesten de revue. Onder meer Urbanus, Raymond van het Groenewoud en de in Essen opgegroeide jongens van Kommil Foo zullen er het beste van zichzelf geven. Op 18 november is er in […]

Grensverleggers loopt nog enkele weken

Nog enkele weken loopt het project “Grensverleggers” van De Buren. Vanuit dit fonds wordt ondersteuning gegeven aan concrete samenwerking tussen initiatiefnemers uit Vlaanderen en Zuid-Nederland op het vlak van kunst en cultuur. Subsidies van 2.500 tot 20.000 zijn mogelijk. Meer info hier.

7 december Baarle en 14 december Ravels. Voorstelling boek Patrick Van Gompel

De 65-jarige Belgische journalist Patrick Van Gompel groeide op in Weelde, net bij de grens, met een blik over de grens. Hij keek, zoals zo velen van zijn generatie, in zijn jeugd vooral naar de Nederlandse televisie, fietste door heel Nederland, volgt zijn leven lang al de Nederlandse politiek en ziet, zo zegt hij toch, […]

Interegproject in de maak voor samenwerking Klina-Bravis rondom Zorgpunt in Essen

zorgpunt grens essen douanegebouw klian

Omdat Essen ver weg ligt van het dichtstbijzijnde Belgische ziekenhuis Klina in Brasschaat, hebben Klina en de gemeente Essen het Zorgpunt in Essen opgericht, zodat Essenaren voor heel wat medische handelingen toch in de onmiddellijke nabijheid terechtkunnen. Essen en Klina kijken nu hoe ze dit nog verder kunnen uitbouwen. Daarvoor wordt gekeken naar samenwerking met […]

Agent straks ook voor kleine inbreuken de grens over

Voor grote criminaliteit mocht het al, maar als straks op de Nederlandse ambassade in Brussel de bevoegde ministers het nieuwe Benelux-verdrag rond politiesamenwerking tekenen, zullen agenten ook voor kleine overtredingen iemand over de grens kunnen achtervolgen. En dat is niet de enige vooruitgang in het nieuwe verdrag. Er komt veel betere informatie-uitwisseling. Agenten zullen in […]

Expo Zandgrond in De Warande in Turnhout

expo zandgrond tentoonstelling in de warande aankondiging te bezoeken tot 10 december 2023

Het grootste deel van Benego-gebied aan beide zijden van de grens, ligt op zandgrond. Het is een deel van de Kempen, door zijn weinig vruchtbare grond eeuwenlang gekend als arm en grotendeels ongerept. In de 19de eeuw inspireerde dit schrijvers en kunstenaars. Eén ervan was de Nederlander Jakob Smits. Hij was een succesvol decorateur en […]

Tot 10 maart 2024: expo over rijke geschiedenis van het kasteel van Hoogstraten

Kasteel van Hoogstraten

Niet ver van de Nederlands-Belgische grens ligt het kasteel van Hoogstraten, ook wel het Gelmelslot genoemd. Vandaag is het een gevangenis, maar 400 jaar geleden vervulde het een centrale rol in de Tachtigjarige oorlog die uiteindelijk zou uitmonden in de scheiding van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Vanaf 10 september 2023 kan je in […]