Baarle-Nassau op weg naar nieuwe coalitie

gemeenteraad Baarle-Nassau

Nadat er bij de start van de zomer moeilijkheden ontstonden binnen de bestaande coalitie, hebben de fracties van CDA, BAARLE! en VPB einde augustus besloten gesprekken te starten voor de totstandkoming van een nieuwe meerderheid. Ze trekken twee maanden uit voor die gesprekken. Einde oktober willen ze een nieuw bestuursakkoord voorleggen aan de raad.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden