29 februari: DB Benego in Breda

db 29 februari compilatie

Het Dagelijks Bestuur van Benego was onder voorzitterschap van de Essense burgemeester Gaston Van Tichelt voor zijn wintervergadering op 29 februari te gast bij Wethouder Bruijns in het stadhuis van Breda.

Het AB en toerisme-netwerkevent van 27 maart werd voorbereid, begroting, rekening en aankomende statutenwijziging werden besproken, afspraken werden gemaakt over mogelijke bijkomende lid-gemeenten, specifieke grensproblematieken zoals de Nederlandse defensieplannen passeerden de revue en er werd beslist toe te treden tot het Europees Platform voor Grensoverschrijdende Samenwerking van het Europees Comité van de Regio’s.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hallo!

Hier kan je aanmelden