Bevorderen bestuurlijke dialoog

Een belangrijk oogmerk van BENEGO is er voor te zorgen dat bestuurders in het openbare domein elkaar grensoverschrijdend weten te vinden. Bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur zijn daar nadrukkelijk op gericht, telkens met een stevig inhoudelijk thema. We besteedden de voorbije jaren de nodige aandacht aan deze thema’s: georganiseerde misdaad en ondermijning, waterbeheer, beleid en […]

Werken, opleiden, ondernemen

Het lag in de bedoeling om dit jaar nog een conferentie te houden waarbij we partijen die in onze regio betrokken zijn bij opleiden, werken en ondernemen bij elkaar wilden brengen. Dit in samenwerking met Eures. Het lot heeft nu anders beslist. Uitstel biedt ook kansen. Wilt u als mogelijke partner betrokken zijn bij dit […]

Cultuur, landschappelijke ontwikkeling en toerisme.

We willen elkaar (nog) beter leren kennen, grensoverschrijdend. Daarmee is kwaliteit te  boeken op het gebied van zingeving, het is verrijkend. Met BENEGO willen we dit pad de komende jaren intensiever gaan verkennen. Wie iets te bieden heeft is van harte welkom! In 2020 hadden we een conferentie hieromtrent gepland. Helaas…

Grensverkeer en vervoer

Grensoverschrijdend ambulancevervoer in de provincies Noord-Brabant – Antwerpen De gemeenten Woensdrecht en Essen hebben de handen ineengeslagen met het Belgisch-Nederlandse Grensoverleg (BENEGO) voor het verbeteren van de ambulancehulpverlening in de grensstreek. Dit doen zij samen met de ziekenhuizen en de ambulancediensten in beide grensregio’s, West-Brabant en Antwerpen. Doel is om in 2021 stappen te zetten […]